Forskningsmetodik

Datum och kursort

20 januari, Videolänk

10 februari, videolänk

17 mars, videolänk

14 april, videolänk

5 maj, videolänk

26 maj examination, Stockholm

Kursansvarig

Kristina Arnrup, universitetslektor, odont dr, Folktandvården Centrum för specialisttandvård Region Örebro län, Örebro Universitet.

Kursmål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska ST-tandläkaren kunna:
– förklara grundläggande vetenskapliga och statistiska begrepp och metoder
– diskutera aktuell forskning och utveckling inom sitt ämnesområde
– analysera vetenskapliga arbeten inom ämnesområdet
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska ST-tandläkare kunna:
– utforma och genomföra informationssökning
– formulera frågor till föremål för forskning och kvalitetsutvärderingar
– föreslå och motivera grundläggande studiedesign och statistisk analys
– summera, analysera och presentera publicerade studier/data inom sitt ämnesområde
Förhållningssätt och värderingsförmåga
Efter genomgången kurs ska ST-tandläkaren kunna:
– inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till publikationer och presenterade data
– diskutera kopplingar mellan design, mätmetod, statistisk analys och resultat

Anmälan

Sista anmälningsdag 15 oktober 2020. Notera att det endast är en intresseanmälan. Besked om antagning kommer efter sista anmälningsdagen. Vid antagning prioriteras de ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen. ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare och allmäntandläkare.

Datum

jan 20 2021 - maj 26 2021
Ongoing...

Tid

08:00 - 18:00

Kostnad

6000 kronor

Länk till anmälan

Läs mer

Platser

Videolänk/Stockholm

Arrangör

CSRG
Anmälan