Handledarutbildning-Folktandvården

Kursen riktar sig till ST-tandläkare under utbildning, specialisttandläkare med handledningsuppdrag inom ST-utbildning.

Kursbeskrivning

Kursen består av två obligatoriska schemalagda dagar med föreläsningar, reflektioner, övningar samt praktiskt arbete. För ST-tandläkare samt handledare inom ST-utbildning tillkommer en 2 timmars digital föreläsning från Socialstyrelsen.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Teori för grupp- och ledarutveckling (IMGD)
• Teori kring vad som utvecklar grupper (TQ)
• DISC-teori
• Lärstilar
• Situationsanpassat ledarskap
• Feedback
• Coaching
• Uppdrag och handlingsplan
• Konflikthantering
• Svåra samtal
• Ramverk och styrdokument för verksamhetsförlagd utbildning inom yrkesområdet odontologi med speciell tonvikt på regelverk för tandläkares specialiseringstjänstgöring (Socialstyrelsen)

Kursmaterial i form av föreläsningsmaterial, kompendier och föreskrifter kommer att distribueras under kursens schemalagda dagar.

Kursansvarig:
Annika Gustafsson

Kursadministratör:
Elisabeth Peippo

Kursavgift:
6 000kr

Omgångar och anmälan
För mer information om respektive omgång samt anmälan, klicka på den blå knappen ”Information och anmälan” till höger. Logga in med ditt Bank-ID.

Önskar du enbart anmäla dig till den digitala föreläsningen den 19 okt (kostnadsfri) gör du det genom att maila namn och e-postadress till: marie.mattiasson@regionorebrolan.se

Vid frågor om utbildningen kontakta Annika Gustafsson 070-3124032
Frågor om anmälan i Ping Pong kontakta utbildningsadministration

Datum

sep 14 2022 - nov 29 2022

Tid

08:30 - 17:00

Kostnad

SEK6,000.00

Länk till anmälan

Information och anmälan

Platser

City konferens, Klostergatan 23
Örebro

Arrangör

FTV Region Örebro län
Information och anmälan