Läkemedel

Kurs för ST-tandläkare

Kursmål

Kursen kommer att beröra nedanstående kursmål i enighet med specialistspecifika delmål i HSLF-FS 2017:77

  • ha kunskap om hälsoekonomiska aspekter av läkemedelsbehandling
  • ha kunskap om hur man ska samarbeta med patienter och deras närstående för att uppnå följsamhet till läkemedelsbehandling
  • ha kunskap om hur man kan anpassa en specifik läkemedelsbehandling till en patients övriga läkemedelsbehandling, samtliga sjukdomar och tillstånd
  • ha kunskap om hur läkemedelsbehandling kan påverka orala sjukdomar och tillstånd
  • kunna bedöma hur läkemedelsbehandling av patienter påverkar prognosen för rehabiliterande insatser
  • kunna ordinera läkemedel vid diagnostisering och behandling av funktionsstörningar i käksystemet samt utvärdera resultatet av ordineringen
  • kunna ordinera läkemedel vid behandling av akut och långvarig smärta samt inflammatoriska tillstånd som har sitt ursprung i orofaciala vävnader

Innehåll  

Farmakokinetik

Hälsoekonomi

Compliance

Läkemedel vid smärta

Läkemedel vid sedering

Antiinflammatoriska läkemedel

Immunosuppressiva läkemedel

Antibiotika

Antikoagulantia

Bisfosfonater

Läkemedel vid hjärt-kärlsjukdom

Läkemedel – infektionskänsliga patienter

Övriga farmaka som spelar roll i tandvården

Opportunistiska infektioner i munhålan

Läkemedelsinteraktioner   

Läkemedelsbiverkningar

Föreläsare

Emma Ekenstråle, övertandläkare inom OFM och Victoria Risedal ST-läkare inom klinisk farmakologi

Plats

Göteborg, Odontologen Sessionsalen. Vissa delar kan komma ges digitalt.

Tid och datum

8-9:e februari kl. 08.00-16.00 och 10-11:e februari kl. 08.00– 12.00

Kursavgift

8000 kr (exkl moms). Kursavgiften inkluderar för- och eftermiddagsfika, när kursen inte är digital. Kursavgiften är angiven exklusive moms.

Datum

feb 08 - 11 2022

Kostnad

SEK8,000.00

Länk till anmälan

Anmälan

Platser

Odontologen, Göteborg
Medicinaregatan 12

Arrangör

Västra Götalandsregionen
Anmälan