Samhällsodontologi, mångfald och jämlikhet, SÖ 2,6

Datum:

7/9 kl. 9-16 ZOOM

5/10 kl. 13-17 ZOOM

9/11 kl. 13-17 ZOOM

7/12 kl. 13-17 ZOOM

11/1 2023 examination kl. 9-16 ZOOM

Kursansvarig

Svensk Samhällsodontologisk förening (SSOF)

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna insikt och kunskap om den orala hälsans nivå och fördelning med utgångspunkt i bestämningsfaktorer för hälsa. Efter avslutad kurs ska deltagarna även kunna beskriva hur förutsättningar för en god oral hälsa skapas genom styrning och organisering av tandvården samt ge exempel på hur interventioner utformas och utvärderas för att skapa god och jämlik hälsa på befolknings- och gruppnivå.

Anmälan

Anmäl dig via ”anmälan” knappen till höger. Sista anmälningsdag är den 30 april 2022.

Vid antagning prioriteras de ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen. ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare och allmäntandläkare.

Observera att en anmälan inte automatiskt innebär att du är antagen. En antagning görs efter sista anmälningsdag och besked kommer strax därefter. Du får besked oavsett om du blir antagen eller hamnar på reservlistan. Reservlistan gäller enbart för det sökta kurstillfället, får du inte en plats behöver du söka på nytt igen till nästa kurstillfälle.

Kontaktperson

Har du frågor om kurser eller om din anmälan, vänligen kontakta utbildningssamordnare Angelica nedan:

Angelica Furevi, utbildningssamordnare
angelica.furevi@rjl.se
072-204 16 93

Datum

sep 07 2022

Kostnad

SEK6,000.00

Länk till anmälan

Anmälan

Platser

Digital

Arrangör

CSRG
Anmälan