Samhällsodontologi, mångfald och jämlikhet, SÖ 2,6

Datum:

19/1 9-16 ZOOM

16/2 13-17 Zoom

23/3 13-17 Zoom

20/4 Examination 9-16 Zoom

Kursansvarig

Svensk Samhällsodontologisk förening (SSOF)

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna insikt och kunskap om den orala hälsans nivå och fördelning med utgångspunkt i bestämningsfaktorer för hälsa. Efter avslutad kurs ska deltagarna även kunna beskriva hur förutsättningar för en god oral hälsa skapas genom styrning och organisering av tandvården samt ge exempel på hur interventioner utformas och utvärderas för att skapa god och jämlik hälsa på befolknings- och gruppnivå.

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat. Efteranmälan kan göras i mån av plats. Kontakta angelica.furevi@rjl.se

Datum

jan 19 2022
Expired!

Kostnad

SEK6,000.00

Platser

Digital

Arrangör

CSRG