Samhällsodontologi

Datum:

27 januari 2021, videolänk (halvdag)

17 februari, videolänk (halvdag)

24 mars, videolänk (halvdag)

16 juni, examination i Stockholm

Kursansvarig

Svensk Samhällsodontologisk förening (SSOF)

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna insikt och kunskap om den orala hälsans nivå och fördelning med utgångspunkt i bestämningsfaktorer för hälsa. Efter avslutad kurs ska deltagarna även kunna beskriva hur förutsättningar för en god oral hälsa skapas genom styrning och organisering av tandvården samt ge exempel på hur interventioner utformas och utvärderas för att skapa god och jämlik hälsa på befolknings- och gruppnivå.

Anmälan

Sista anmälningsdag 15 oktober 2020. Notera att det endast är en intresseanmälan. Besked om antagning kommer efter sista anmälningsdagen. Vid antagning prioriteras de ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen. ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare och allmäntandläkare.

Datum

jan 27 2021 - jun 16 2021
Ongoing...

Kostnad

6000 kronor

Länk till anmälan

Läs mer

Platser

Videolänk/Stockholm

Arrangör

CSRG
Anmälan