Samhällsodontologi

Kursdagarna täcker kompetenskraven för SÖ2- samhällsodontologi

Syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna insikt och kunskap om den orala hälsans nivå och fördelning med utgångspunkt i bestämningsfaktorer för hälsa. Efter avslutad kurs ska deltagarna även kunna beskriva hur förutsättningar för en god oral hälsa skapas genom styrning och organisering av tandvården samt ge exempel på hur interventioner utformas och utvärderas för att skapa god och jämlik hälsa på befolknings- och gruppnivå.

Omfattning

Kursen som ges i samverkan med Svensk Samhällsodontologisk förening (SSOF) omfattar två utbildningstillfällen, varav det första är ett internat på tre (3) dagar och det andra tillfället är en (1) dag för redovisning av examinationsuppgifter.

Internat

Måndag 25 november – onsdag 27 november

Göteborg

Examination

Onsdagen 22 januari

Göteborg

Länk till kursinbjudan (mer information)

Kursansvarig:

Svensk Samhällsodontologisk förening (SSOF)

Anmälan och antagning:

Sista anmälningsdagen är den 20 maj 2019. Notera att det endast är en intresseanmälan. Besked om antagning kommer efter sista anmälningsdagen. Vid antagning prioriteras de ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen. ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare och allmäntandläkare.

Datum

nov 25 2019 - jan 22 2020
Expired!

Tid

08:00 - 17:00

Kostnad

$6,000.00

Länk till anmälan

Läs mer

Status

Fullbokad

Platser

Göteborg

Arrangör

CSRG
Anmälan