Särskilda behov, barn och geriatrik

Datum

8-9 mars 2021 eftermiddagar: Barn (SÖ8)

1-2 mars 2021 eftermiddagar: Särskilda behov (SÖ7)

3 och 10 mars 2021 förmiddagar: Geriatrik (SÖ9)

Kursort

Digital

Kursansvarig

Kursansvarig är Johanna Norderyd, Kompetenscenter, Odontologiska Institutionen i Jönköping. SÖ7 och SÖ9 planeras och genomförs i samarbete med Mun-H-Center (SÖ7), Catarina Hägglin och Gunnar Henning, Centrum för äldretandvård (SÖ9), Göteborg.

Kursmål

SÖ8 barn

  • Barns typiska utveckling
  • Förhållanden under vilka barn kan fara illa, risk- och skyddsfaktorer i samband med att barn far illa samt tecken på att barn far illa.

SÖ7 särskilda behov

  • Identifiering av patienter med behov av särskilt omhändertagande samt vidtagande av adekvata åtgärder.
  • Nätverkssamarbete kring patienter med behov av särskilt omhändertagande.

SÖ9 Geriatrik

  • Anpassning av det odontologiska omhändertagandet av äldre patienter med utgångspunkt i deras särskilda förutsättningar och behov.

Anmälan

Sista anmälningsdag 15 oktober 2020. Notera att det endast är en intresseanmälan. Besked om antagning kommer efter sista anmälningsdagen. Vid antagning prioriteras de ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen. ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare och allmäntandläkare.

Ange i ansökan vilka dagar du önskar delta.

Datum

mar 01 - 10 2021
Expired!

Tid

08:00 - 18:00

Kostnad

6000 kronor

Länk till anmälan

Läs mer

Platser

Digital

Arrangör

CSRG
Anmälan