Särskilda behov, barn och geriatrik, SÖ 7,8,9

Datum

17 oktober: Barn (SÖ8)

18 oktober: Särskilda behov (SÖ7)

19 oktober: Geriatrik (SÖ9)

Kursort

Jönköping

Kursansvarig

Kursansvarig är Johanna Norderyd, Kompetenscenter, Odontologiska Institutionen i Jönköping. SÖ7 och SÖ9 planeras och genomförs i samarbete med Mun-H-Center (SÖ7), Gunnar Henning, Centrum för äldretandvård (SÖ9), Göteborg.

Kursmål

SÖ8 barn

  • Barns typiska utveckling
  • Förhållanden under vilka barn kan fara illa, risk- och skyddsfaktorer i samband med att barn far illa samt tecken på att barn far illa.

SÖ7 särskilda behov

  • Identifiering av patienter med behov av särskilt omhändertagande samt vidtagande av adekvata åtgärder.
  • Nätverkssamarbete kring patienter med behov av särskilt omhändertagande.

SÖ9 Geriatrik

  • Anpassning av det odontologiska omhändertagandet av äldre patienter med utgångspunkt i deras särskilda förutsättningar och behov.

Kursavgift

1 dag 3000 kr

2 dagar 4500 kr

3 dagar 6000 kr

Anmälan

Sista anmälningsdag 30 april 2022. Notera att det denna anmälan inte automatiskt ger en plats på kursen. Besked om antagning kommer efter sista anmälningsdagen. Vid antagning prioriteras de ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen. ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare och allmäntandläkare.

Ange i ansökan vilka dagar du önskar delta.

Datum

okt 17 - 19 2022

Tid

08:30 - 17:30

Länk till anmälan

Anmäl dig här

Platser

Jönköping

Arrangör

CSRG
Anmäl dig här