Smärtlindring och sedering med tonvikt på lustgassedering inom tandvård 7,5 högskolepoäng

Kursens huvudsakliga innehåll:

– Andning och cirkulation
– Smärtfysiologi och patientpsykologi
– Generell anestesi
– Preoperativ bedömning och smärtlindring – komplikationer
– Tandbehandling under lustgassedering
– Lustgasens farmakologi, indikationer och kontraindikationer
– Bensodiazepinernas användning vid tandvård

Kursen inleds med en självstudieperiod och det teoretiska kursavsnittet avslutas med tentamen. Därefter ska kursdeltagaren auskultera vid anestesiavdelning samt ha handledd klinisk tjänstgöring med tandbehandling under lustgassedering.

 

Kursansvarig (kontaktperson)

Ötdl Annika Gustafsson, annika.gustafsson@regionorebrolan.se

Datum

feb 03 2020 - feb 08 2020
Expired!

Kostnad

13 000 kr exkl. moms

Länk till anmälan

Läs mer

Platser

Örebro

Arrangör

FTV Region Örebro län
Anmälan