Tandvårdens etik, SÖ 5

Datum/tid:

1-2 december

Plats:

Stockholm

Innehåll:

  • Introduktion i etik
  • Den etiska verktygslådan
  • Ett etiskt dilemma i tandvården –  ”the asymptomativ periapical lesion”
  • Rättvisa och andra etiska aspekter på tandvården
  • Deltagarnas egna erfarenheter av etiska dilemman i tandvården
  • Falldiskussioner

Kursgivare:

Professor Gert Helgesson, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska Institutet, Stockholm.
Docent Thomas Kvist, Avdelningen för endodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat och kursen är i nuläget fullsatt. Det går bra att anmäla dig till reservlistan. Detta gör du genom att kontakta utbildningssamordnare Angelica Furevi på angelica.furevi@rjl.se

Vid antagning prioriteras de med kortast tid till planerad examen. ST-tandläkare prioriteras före allmäntandläkare.

Datum

dec 01 - 02 2022

Kostnad

SEK6,000.00

Platser

Stockholm

Arrangör

CSRG