Tandvårdens etik, SÖ 5

Datum/tid:

1-2 december

Plats:

Stockholm

Innehåll:

  • Introduktion i etik
  • Den etiska verktygslådan
  • Ett etiskt dilemma i tandvården –  ”the asymptomativ periapical lesion”
  • Rättvisa och andra etiska aspekter på tandvården
  • Deltagarnas egna erfarenheter av etiska dilemman i tandvården
  • Falldiskussioner

Kursgivare:

Professor Gert Helgesson, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska Institutet, Stockholm.
Docent Thomas Kvist, Avdelningen för endodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 30 april. Besked om antagning kommer efter sista anmälningsdag.
Vid antagning prioriteras de med kortast tid till planerad examen. ST-tandläkare prioriteras före allmäntandläkare.

Länk till anmälan

Datum

dec 01 - 02 2022

Kostnad

SEK6,000.00

Platser

Stockholm

Arrangör

CSRG