Specialitetsspecifika kurser

Vilka kurser publiceras här?

Kurser och seminarier publiceras kontinuerligt på respektive specialitets kurssida. De specialitetsspecifika kurserna anordnas genom regionala eller nationella samarbeten, av enskilda regioner/landsting, eller via ämnesföreningarna. Kurser och seminarier anordnade av privata företag publiceras inte. Kursarrangören ansvarar för anmälningsförfarande, kursarrangemang och kursinnehåll. Frågor gällande specialitetsspecifika kurser hänvisas till respektive kurs angivna kontaktperson.

Vill du publicera kurser?

Om du är representant för en ämnesförening, Region eller Landsting som anordnar kurser och seminarier för ST-tandläkare kan du publicera information om er kurs här. För publicera en kurs klicka på länken nedan.

Länk till ”publicera kurser”