ST-TANDLÄKARE

Kurser och seminarier för ST-tandläkare

Publicera specialistspecifika kurser

Publicera information om er kurs/seminarie. Endast kurser med fokus på Socialstyrelsens specialistspecifika delmål för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring kommer att publiceras. 

Skicka in dina förbättringsförslag!

Vi tar tacksamt emot förslag på hur vi kan vidareutveckla den här sidan. Vad har ni i er ämnesförening för behov? Vilken information saknar du som ST-tandläkare? Vad skulle du som handledare behöva för att underlätta ditt arbete?

Prenumerera på Nyhetsbrev från CSRG

CSRG´s nyhetsbrev skickas ut två gånger om året med senaste information om SÖ-kurserna och aktuella nyheter från Centrala Studierektorsgruppen.

Sök efter kurser

Här hittar du samtliga publicerade kurser och seminarier.

Kontakta oss