Tandvårdens etik, SÖ 5

Datum/tid

5 – 6 december 2024 kl. 09.00-16.00 samtliga dagar.

Plats

Digitalt via ZOOM

Kursavgift

6000 kronor exkl. moms. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Antal platser

25 st.

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna kännedom om etikens grunder och att tillhandahålla verktyg för etisk reflektion över problem i tandvården.

Innehåll

  • Introduktion i etik
  • Den etiska verktygslådan
  • Ett etiskt dilemma i tandvården –  “the asymptomativ periapical lesion”
  • Rättvisa och andra etiska aspekter på tandvården
  • Deltagarnas egna erfarenheter av etiska dilemman i tandvården
  • Falldiskussioner

Kursgivare

Professor Gert Helgesson, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska Institutet, Stockholm.
Docent Thomas Kvist, Avdelningen för endodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Omfattning

2 dagar med undervisning, litteraturstudier och inlämning av egen fallbeskrivning.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 17 mars 2024.
Observera att en anmälan inte innebär att du har fått en plats till kursen. Besked om antagning kommer under v. 12.
Prioriteringsordning vid antagning:
1. ST-tandläkare med kortast tid kvar till planerad examination.
2. CT-tandläkare och allmäntandläkare.
ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare oavsett examinationsdag.

Kontaktperson

Kursen anordnas via Centrala studierektorsgruppen, CSRG
Utbildningssamordnare
utbildning.folktandvarden@rjl.se

Datum

dec 05 - 06 2024

Tid

09:00 - 16:00

Kostnad

SEK6,000.00

Länk till anmälan

Anmälan

Platser

Digitalt

Arrangör

CSRG
Anmälan