Länkar och dokument

Bedömningsverktyg

360 grader

CBD

DOPS

Mini-CEX

Mall för återkoppling efter muntlig presentationSocialstyrelsen

HSLF-FS 2017:77

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring. HSLF-FS 2017:77

Bilaga 10 ANSÖKAN om bevis om specialistkompetens

Bilaga 11 INTYG om delmål

Bilaga 12 INTYG om fullgjord specialiseringstjänstgöring

Bilaga 13 INTYG om uppnådd specialistkompetens

SOSFS 1993:4

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 1993:4ST-platsÄmnesföreningar

Svenska endodontiföreningen

Svenska ortodontiföreningen

Svenska pedodontiföreningen

Svensk förening för bettfysiologi

Svensk förening för odontologisk radiologi

Svensk förening för oral protetik

Svensk förening för orofacial medicin

Svensk förening för parodontologi och implantologi

Svensk käkkirurgisk föreningwww.sttandlakare.se

Integritetspolicy och cookies