Länkar och dokument

Bedömningsverktyg

360 grader

CBD

DOPS

Mini-CEX

 

Socialstyrelsen

HSLF-FS 2017:77

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring. HSLF-FS 2017:77

Bilaga 10 ANSÖKAN om bevis om specialistkompetens

Bilaga 11 INTYG om delmål

Bilaga 12 INTYG om fullgjord specialiseringstjänstgöring

Bilaga 13 INTYG om uppnådd specialistkompetens

SOSFS 1993:4

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 1993:4

 

ST-plats

Meritvärdering av tandläkare vid tillsättning av nationella ST – revideradLadda ner

NSATS-protokoll

Protokoll NSATS 2022-01-11

Protokoll NSATS 2022-05-25

Protokoll NSATS 2022-11-15

Protokoll NSATS 2023-04-24

Protokoll NSATS 2023-11-27

Ämnesföreningar

Svenska endodontiföreningen

Svenska ortodontiföreningen

Svenska pedodontiföreningen

Svensk förening för bettfysiologi

Svensk förening för odontologisk radiologi

Svensk förening för oral protetik

Svensk förening för orofacial medicin

Svensk förening för parodontologi och implantologi

Svensk käkkirurgisk förening

 

www.sttandlakare.se

Integritetspolicy och cookies