Studierektorer

– För tandläkarnas specialistutbildning Sverige

Anna Arespång
Norrbotten
Harald Broberg
Dalarna
Björn Gjelvold
Skåne, Folktandvården
Lena Goliath
Västmanland
Annika Gustafsson
Örebro
Catharina Göthberg
Jönköping
Lars Hjalmarsson
Sörmland
Kristina Johansson
Jämtland Härjedalen
Axel Kutschke
Gävleborg
Erik Lindfors
Uppsala
Kajsa Milsten
Västernorrland
Daniel Nebel
Halland
Carin Starkhammar
Östergötland
Georgios Tsilingaridis
Stockholm, Gotland
Elisabeth Wennerberg
Värmland
Peder Wilhelmsson
Västerbotten
Behnosh Öhrnell Malekzadeh
Västra Götaland