Studierektorer Sverige

Studierektorer för tandläkarnas specialistutbildning Sverige

Henrik Berlin
Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar
Harald Broberg
Dalarna
Björn Gjevold
Skåne, Folktandvården
Lena Goliath
Västmanland
Catharina Göthberg
Jönköping
Lars Hjalmarsson
Sörmland
Kristina Johansson
Jämtland Härjedalen
Axel Kutschke
Gävleborg
Erik Lindfors
Uppsala
Susanna Marklund
Västerbotten
Kajsa Milsten
Västernorrland
Daniel Nebel
Halland
Håkan Nilsson
Örebro
Peter Oskarsson
Norrbotten
Carin Starkhammar
Östergötland
Georgios Tsilingaridis
Stockholm, Gotland
Behnosh Öhrnell Malekzadeh
Västra Götaland