Studierektorer Sverige

Studierektorer för tandläkarnas specialistutbildning Sverige

Henrik Berlin
Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar
Harald Broberg
Dalarna
Kjell Enberg
Västmanland
Fredrik Frisk
Jönköping
Björn Gjevold
Skåne, Folktandvården
Lars Hjalmarsson
Sörmland
Kristina Johansson
Jämtland Härjedalen
Erik Lindfors
Uppsala
Christer Lindgren
Gävleborg
Susanna Marklund
Västerbotten
Daniel Nebel
Halland
Håkan Nilsson
Örebro
Kajsa Nordin
Västernorrland
Peter Oskarsson
Norrbotten
Carin Starkhammar
Östergötland
Georgios Tsilingaridis
Stockholm, Gotland
Behnosh Öhrnell Malekzadeh
Västra Götaland