Studierektorer Sverige

Studierektorer för tandläkarnas specialistutbildning Sverige

Henrik Berlin
Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar
Anna Bogren
Västra Götaland
Harald Broberg
Dalarna
Kjell Enberg
Västmanland
Fredrik Frisk
Jönköping
Lars Hjalmarsson
Sörmland
Kristina Johansson
Jämtland Härjedalen
Erik Lindfors
Uppsala
Christer Lindgren
Gävleborg
Susanna Marklund
Västerbotten
Daniel Nebel
Halland
Håkan Nilsson
Örebro
Peter Oskarsson
Norrbotten
Katarina Sparrman Fröjd
Västernorrland
Carin Starkhammar
Östergötland
Göran Stegersjö
Skåne, Folktandvården
Georgios Tsilingaridis
Stockholm, Gotland