Samhällsodontologi, mångfald och jämlikhet, SÖ 2,6

Datum

25-27 november 2024, digitalt
22 januari 2025, examination, digitalt
Obligatorisk närvaro gäller vid samtliga dagar.

Kursansvarig

Svensk Samhällsodontologisk förening (SSOF)

Kursavgift

6000 kronor exkl. moms.
I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva. 

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna insikt och förståelse för att insatser som organiseras via samhället påverkar förutsättningar för befolkningen såväl på individ- som gruppnivå att uppnå god oral hälsa och få tillgång till tandvård på lika villkor. Deltagarna förväntas också inhämta kunskap om vilka dessa insatser kan vara och hur de kan planeras, administreras och utvärderas.

Kursbeskrivning

2024 HT Kursbeskrivning Samhällsodontologi_final 002

Omfattning

3 heldagar med föreläsningar, 1 heldag med redovisning av examinationsuppgift samt självstudier.

Kursform

Föreläsningar, seminarier, självstudier, inlämningsuppgift och examinationsuppgift.

Examinationsform

Deltagande vid webbaserade föreläsningar/seminarier.
Godkänd skriftlig uppgift samt deltagande i diskussion vid det slutliga seminariet.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 21 maj 2024.
Observera att en anmälan inte innebär att du har fått en plats till kursen. Besked om antagning kommer via mejl under v. 22.
Prioriteringsordning vid antagning:
1. ST-tandläkare med kortast tid kvar till planerad examination.
2. CT-tandläkare och allmäntandläkare.
ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare oavsett examinationsdag.
Du som har en kombinationstjänst ska i din anmälan ange din planerade examination som om du läste på helfart.

Avanmälan/återbud

Eventuell avanmälan ska göras senast 3 veckor före kursstart till utbildning.folktandvarden@rjl.se. Vid senare avanmälan faktureras hela kursavgiften (om du inte har ett läkarintyg).

Kontaktperson

Kursen anordnas via Centrala studierektorsgruppen, CSRG
Har du frågor om kurser eller om din anmälan, vänligen kontakta utbildningssamordnare:
Utbildningssamordnare
utbildning.folktandvarden@rjl.se

Datum

nov 25 2024 - jan 22 2025

Tid

09:00 - 16:00

Kostnad

SEK6,000.00

Länk till anmälan

Anmäl dig här

Arrangör

CSRG
Anmäl dig här