Den svårbehandlade protetikpatienten

Kurs för ST-tandläkare i Oral protetik.

Kursdatum:

26 januari 2022, dagen innan den större konferensen s.k. Vårmötet, som SFOP också arrangerar (se hemsidan)

Kursarrangör:

SFOP (Svensk Förening för Oral Protetik)

Plats

Eastmaninstitutet, Stockholm

Program

10 00 -12 00     Att möta den svårbehandlade patienten – att möta sig själv

                            Arwa Josefsson, leg.läkare och specialist i allmänmedicin, ST i psykiatri

12 00 – 13 00   Lunch

13 00 – 14 30  Den svårbehandlade protetikpatienten

Pär Almqvist, Specialist oral protetik, GHP Specialisttandläkarna

1430 – 14 45    Frukt/kaffe/te

14 45 – 16 30  Patientfall

Moderator Pär Almqvist, Specialist oral protetik, GHP Specialisttandläkarna

Middag planeras på kvällen för samtliga ST. Värd för detta arrangemang är ST-tandläkare i Stockholm.

Anmälan

Anmälan och betalning till kursen sker till SFOP:s skattmästare johan.asplund@tlv.se senast 15 december 2021. Betalning 2700 kr skall ske omgående efter anmälan till plusgirokonto 22 45 87-6. Om faktura önskas emotses faktureringsunderlag i samband med anmälan.

Sista anmälningsdag är 15/12–2021

Kursavgift för ST-tandläkare

2700 kr

Handledare är välkomna kostnadsfritt men bör anmäla sitt deltagande.

Övrigt

Om man önskar deltaga i både kursen och Vårmötet så kan det anmälas samtidigt och avgiften är då 5400 kr (2700 kr + 2700 kr) för ST-tandläkare.

Datum

jan 26 2022

Tid

10:00 - 16:30

Kostnad

SEK2,700.00

Platser

Stockholm
Specialiteter

Arrangör

SFOP