Diplomkurs i odontologisk radiologi

Välkomna till diplomkurs i odontologisk radiolog!

Kursen omfattar två veckors kurs, en veckas föreläsningar, övningar och laborationer som
efterföljs av en vecka auskultation på specialistklinik i odontologisk radiologi. Kursen
examineras med hemtentamen som distribueras i samband med första kursveckan.

Tid

Kursens första del börjar måndag 30:e maj kl 08.30 och avslutas fredag 3:e juni 2022
kl 16.30.

Plats

Oral diagnostisk radiologi, by 1A, målpunkt B, 7tr, Tandläkarhögskolan i Umeå

Kursansvarig

Eva Levring Jäghagen, Övertandläkare, Docent, Oral diagnostisk radiologi,
Institutionen för odontologi, Umeå universitet.

Kursinformation

Auskultationsveckan genomförs efter överenskommelse med specialistkliniken du ska
auskultera vid under hösten 2022. Kliniken för auskultation ska vara godkänd av
kursledningen.

För att bli godkänd i kursen krävs att den skriftliga hemtentamen och den obligatoriska
auskultationen är genomförd och godkänd. Vidare krävs deltagande i övningar och
laborationer.

Kurskostnad

10 000 kr som faktureras efter första kursveckan.
Fika och lunch ingår ej, däremot bjuder vi på en gemensam kvällsaktivitet och kursmiddag,
preliminärt planerad till tisdag 31 maj 2022

Anmälan

Välkommen med din ansökan till marie.nystedt@regionvasterbotten.se så snart som möjligt,
dock senast den 15:e mars 2022

I din ansökan, vänligen uppge namn, kontaktuppgifter, avdelning samt fakturaadress och
kostnadsställe. Skriv också vilket år du beräknas ta din ST examen.

Meddela även om du vill delta i den gemensamma kvällsaktiviteten och kursmiddagen,
samt ange även ev. specialkost.

Datum

maj 30 2022 - jun 03 2022
Expired!

Tid

08:30 - 16:30

Kostnad

SEK10,000.00