Handledarutbildning-Folktandvården

Kursen riktar sig till ST-tandläkare under utbildning, specialisttandläkare med handledningsuppdrag inom ST-utbildning

Kursbeskrivning

Kursen består av två obligatoriska schemalagda dagar med föreläsningar, reflektioner, övningar samt praktiskt arbete. För ST-tandläkare samt handledare inom ST-utbildning tillkommer en 2 timmars digital föreläsning från Socialstyrelsen.

Kursens huvudsakliga innehåll:

• Teori för grupp- och ledarutveckling (IMGD)
• Teori kring vad som utvecklar grupper (TQ)
• DISC-teori
• Lärstilar
• Situationsanpassat ledarskap
• Feedback
• Coaching
• Uppdrag och handlingsplan
• Konflikthantering
• Svåra samtal
• Ramverk och styrdokument för verksamhetsförlagd utbildning inom yrkesområdet odontologi med speciell tonvikt på regelverk för tandläkares specialiseringstjänstgöring (Socialstyrelsen)

Kursmaterial i form av föreläsningsmaterial, kompendier och föreskrifter kommer att distribueras under kursens schemalagda dagar.

Anmälan till digitala föreläsningen

Vi återkommer med datum och information till berörda som ska gå Socialstyrelsens digitala föreläsning ”Föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring HSLF-FS 2017:77”

Vid frågor om utbildningen kontakta Annika Gustafsson 070-3124032
Frågor om anmälan i Ping Pong kontakta utbildningsadministration

Kursansvarig:
Annika Gustafsson

Kursadministratör:
Ulrika Fahlén

Kursavgift:
6 000kr

Anmälan
För mer information samt anmälan, klicka på den blå knappen “Information och anmälan” till höger. Logga in med ditt Bank-ID.

Vid frågor om utbildningen kontakta Annika Gustafsson 070-3124032
Frågor om anmälan i Ping Pong kontakta utbildningsadministration

Datum

feb 01 - 28 2023
Expired!

Tid

08:30 - 17:00

Kostnad

SEK6,000.00

Länk till anmälan

Information och anmälan

Platser

City konferens

Platser 2

Klostergatan 23

Arrangör

FTV Region Örebro län
Information och anmälan