Invärtesmedicin

ST-kurs för ST-tandläkare

Datum: 14-16:e sep + 19:e sep 2022
Föreläsare och kursansvarig: Christian Schaefer, legitimerad läkare och övertandläkare inom oral och maxillofacial kirurgi
Kurslängd: 4 dagar
Kursform: 14-16:e september hålls kursen digitalt och 19:e september på Odontologen, Medicinaregatan 12 Göteborg, Sessionssalen våning 8. Samtliga dagar kl 9-16
Kursavgift: 8 000kr
Examinationsform: Hemtentamen via Surveymonkey

Kursansvarig: behnosh.malekzadeh@vgregion.se
Kontaktperson: ciresica.bostrom@vgregion.se

Innehåll:

 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Allergi och annan överkänslighet
 • Lungsjukdomar
 • Mag-tarmkanalens och leverns sjukdomar
 • Njur- och urinvägssjukdomar
 • Metabola sjukdomar
 • Endokrina sjukdomar
 • Reumatiska sjukdomar
 • Blodsjukdomar
 • Infektionssjukdomar
 • Neurologi
 • Akutfall ”Första hjälpen”

Kursmål i enighet med Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:77) avseende delmål:

”Odontologiskt omhändertagande vid invärtesmedicinska sjukdomar och tillstånd” och ”Odontologiskt omhändertagande vid reumatologiska sjukdomar och tillstånd och övriga systemsjukdomar”

Den specialistkompetenta tandläkaren ska:

 • uppvisa kunskap om invärtesmedicinska sjukdomar och tillstånd som kan påverka och interagera med orofaciala sjukdomar och tillstånd
 • uppvisa kunskap om hur sjukdomar eller förändringar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna hos en patient påverkar invärtesmedicinska sjukdomar eller tillstånd
 • uppvisa kunskap om hur man ska beakta invärtesmedicinska diagnoser hos en patient vid planering och genomförande samt prognostisering av odontologisk behandling
 • uppvisa kunskap om undersökningsmetoder för diagnostisering av invärtesmedicinska sjukdomar och tillstånd
 • uppvisa kunskap om reumatologiska sjukdomar och tillstånd och övriga systemsjukdomar som drabbar käkarna och ansiktsskelettet
 • uppvisa kunskap om reumatologiska sjukdomar och tillstånd och övriga systemsjukdomar som kan påverka orala sjukdomar och tillstånd(inklusive smärta och funktionsstörningar i käksystemet)
 • uppvisa kunskap om hur reumatologiska sjukdomar eller tillstånd eller övriga systemsjukdomar hos en patient interagerar med smärta eller funktionsstörningar i käksystemet
 • uppvisa kunskap om hur reumatologiska sjukdomar eller tillstånd eller övriga systemsjukdomar hos en patient interagerar med protetisk rehabilitering.
 • uppvisa kunskap om hur man ska odontologiskt omhänderta patienter med invärtesmedicinska sjukdomar eller tillstånd

Anmälan

Anmälan görs via länken https://larportalen.vgregion.se/login/index.php

Så här gör du din anmälan: Har du inget VGR id behöver du skapa ett konto för att logga in till anmälan.
När du loggat in i lärportalen söker du på kursens namn i utbudskatalogen, klickar på kursen och sedan på “gå till tillfälle”. Till höger anmäler du dig nu till väntelistan. Alla hamnar på väntelistan innan din ansökan godkänns.

Datum

sep 14 - 19 2022
Expired!

Tid

09:00 - 16:00

Kostnad

SEK8,000.00

Länk till anmälan

Anmälan

Platser

Göteborg
Anmälan