JUST – Algologi och neurologi

Kursdatum: 27-29 september 2022

Kursort: Jönköping

Kursens innehåll: Smärtfysiologi. Neuropatisk ansiktssmärta. Långvarig ansiktssmärta.  Differentialdiagnostik nociceptiv och neuropatisk smärta.  Medicinsk utredning av långvariga smärttillstånd.  Medicinskt omhändertagande och behandling av patienter med långvarig smärta liksom psykosociala behandlingsinsatser som kognitiv beteendeterapi och Acceptance and Commitment Therapy vid smärttillstånd. De vanligaste neurologiska tillstånden som är viktiga för specialisttandläkaren att känna till.

Kursform: Föreläsningar, litteraturstudier och examinationsuppgift i grupp.

Omfattning: 3 dagar

Kursavgift: 8 500kr exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Datum

sep 27 - 29 2022
Expired!

Tid

08:30 - 16:30

Kostnad

SEK8,500.00

Platser

Jönköping

Arrangör

Region Jönköpings län