JUST – Psykologi

Kurs för ST-tandläkare anordnad av Odontologiska Institutionen, Region Jönköping

Kursdatum : 11-13 oktober (om kursen behöver att ges digitalt är datumen 11-12 oktober, samt 28/10)

Kursort: Jönköping (digitalt om det krävs p.g.a restriktioner)

Kursavgift: 11.000kr exkl moms (ej inkl. boende)

Anmälan: Sista anmälningsdag 31 maj. Därefter sker antagning. Vid antagning prioriteras ST-tandläkare vid Odontologiska Institutionen Jönköping

Föreläsare: Överläkare Marie Proczkowska och psykolog Richard Stenmark

Kursform: Kursen består av 3 dagar och bygger på en kombination av föreläsningar och arbete av/med deltagarna.

Förberedelser: Deltagarna ska innan kursen skicka in fallbeskrivningar på patientfall (minst 2) som har varit utmanande ur ett psykologiskt perspektiv (icke tandvårdmässigt), både för tandläkaren och för patient/tandläkare relationen.

Kursupplägg: Första delen av kursen består av 3 block uppdelade på 2 dagar med en sista dag som är en blandning av repetition samt rollspel där utmanande situationer tas upp och där det ges direkthandledning kring dessa situationer:

Blocken bygger på de fall som deltagarna har skickat in.

Dag 1 och 2

Block 1:

Att belysa fyra gemensamma nämnare inom olika psykiatriska sjukdomar som påverkar patientens förmåga/funktion och vår behandlarroll/behandlingssituationen.

  • Tillit
  • Konsekvenstänkt
  • Upplevelsen/upplevandet i sig
  • Känsloundvidkande som fenomen

Dessa nämnare kommer att belysas genom föreläsningar och diskussioner kring inlärningsteori, anknytning och kopplingar till de psykiska sjukdomars uppkomst och förståelse för aktuella symtom:

Vi ger en bild av de vanligaste diagnoserna.

Ge perspektiv på konsekvenstänk.

Upplevelse av tandvårdssituationen utifrån diagnos.

Undvikandet och dess konsekvenser samt strategier att hantera dessa situationer.

Block 2:

Vad har vi för hanteringsmöjligheter när vi står i den specifika behandlingssituationen där problem har uppstått. Hur kan vi tänka, agera och balansera validering kontra förändring.

Vilka principer kan man använda för att förstå patientens situation och kunna arbeta med förändring.

Block 3:

Hur tar vi hand om oss själva för att orka ta hand om andra? Yrkesroll, yrkesidentitet och vårt privatliv.

Dag 3

Gemensamma rollspel byggda på de fall som deltagarna har tagit fram. Handledning och diskussioner sker på plats.

(Om kursen ges digitalt: Mellan dag 2 och 3 får deltagarna i uppgift att spela in ett rollspel på en patientsituation och där vi ger handledning via webben)

Datum

okt 11 - 13 2021

Tid

08:00 - 16:00

Kostnad

SEK11,000.00

Länk till anmälan

Läs mer

Platser

Jönköping

Arrangör

Region Jönköpings län
Anmälan