JUST – Sällsynta Diagnoser och Syndrom

Kursen är fullbokad. Du kan reservera en reservplats här

JUST-kurserna vänder sig till tandläkare och lämpar sig särskilt väl för tandläkare under specialiseringstjänstgöring inom alla specialiteter. Ämnet sällsynta diagnoser är tvärvetenskapligt och interdisciplinärt. Målet med utbildningen är att ge en översikt och fördjupad kunskap inom ämnesområdet baserad på aktuell forskning och dess tillämpning i kliniken.

Kursens innehåll

Genetik och syndromdiagnostik. Definitioner av sällsynta diagnoser. Odontologiska tecken och symptom vid sällsynta diagnoser. Diagnostik av avvikelser i orofacial funktion. Exempel på sällsynta diagnoser med mun- och tandsymptom. Kunskapsläget om behandling. Handläggning och nätverkssamarbete kring patienter med behov av särskilt omhändertagande i tandvården. Etik och bemötande. Organisationen av sällsynta diagnoser (odontologi, medicin, patientföreningar). Databaser om sällsynta diagnoser.

Kursform

Föreläsningar, litteraturstudier

Omfattning:

3 dagar

Det är rekommenderat att gå alla tre dagar, men det kommer även att gå att anmäla sig till enstaka dagar.
– Måndagen: klinisk genetik samt brukarperspektiv
– Tisdagen: sällsynta diagnoser och syndrom, odontologiska tecken och symptom,  handläggning, fallbeskrivningar, multidisciplinärt samarbete, nätverk, databaser
– Onsdagen: avvikelser i orofacial funktion, fortsättning sällsynta diagnoser och syndrom, odontologiska tecken och symptom, fallbeskrivningar och multidisciplinärt samarbete

Föreläsare

Johanna Norderyd, övertandläkare och Pernilla Holmberg, övertandläkare, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, Odontologiska Institutionen, Jönköping

Cecilia Gunnarsson, docent, Klinisk genetik, Universitetssjukhuset, Linköping

Anna Ödman, övertandläkare, och Lisa Bengtsson, logoped, Mun-H-Center, Göteborg

Riksförbundet sällsynta diagnoser

Kursavgift

8 500 kronor, exkl. moms. I kursvagift ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur , resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Anmälan

Sista anmälningsdag är fredag 31 januari. Efteranmälan kan göras i mån av plats.

Återbud

Meddela eventuella återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

 

Datum

nov 02 - 04 2020
Expired!

Kostnad

8500 kr

Länk till anmälan

Läs mer

Platser

Odontologiska Institutionen
Jönköping

Platser 2

Jönköping

Arrangör

Region Jönköpings län
Anmälan