JUST – Sällsynta Diagnoser och Syndrom

JUST-kurserna vänder sig till tandläkare och lämpar sig särskilt väl för tandläkare under specialiseringstjänstgöring inom alla specialiteter. Ämnet sällsynta diagnoser är tvärvetenskapligt och interdisciplinärt. Målet med utbildningen är att ge en översikt och fördjupad kunskap inom ämnesområdet baserad på aktuell forskning och dess tillämpning i kliniken.

Kursens innehåll

Genetik och syndromdiagnostik. Definitioner av sällsynta diagnoser. Odontologiska tecken och symptom vid sällsynta diagnoser. Diagnostik av avvikelser i orofacial funktion. Exempel på sällsynta diagnoser med mun- och tandsymptom. Kunskapsläget om behandling. Handläggning och nätverkssamarbete kring patienter med behov av särskilt omhändertagande i tandvården. Etik och bemötande. Organisationen av sällsynta diagnoser (odontologi, medicin, patientföreningar). Databaser om sällsynta diagnoser.

Kursform

Föreläsningar, litteraturstudier

Omfattning:

3 dagar

Kursansvarig

Johanna Norderyd, övertandläkare, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, Odontologiska Institutionen, Jönköping

Kursavgift

8 500 kronor, exkl. moms. I kursvagift ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur , resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Anmälan

Sista anmälningsdag är fredag  19 september. Efteranmälan kan göras i mån av plats.

Återbud

Meddela eventuella återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Datum

jan 11 - 13 2022

Kostnad

SEK8,500.00

Länk till anmälan

Läs mer

Platser

Odontologiska Institutionen, Jönköping

Platser 2

Jönköping

Arrangör

Region Jönköpings län
Läs mer