Klinisk farmakologi för tandläkare

Syfte:
Övergripande syftet med kursen är att med ett kliniskt farmakologiskt perspektiv ge en repetition av grundläggande farmakologiska kunskaper och en uppdatering av kliniskt relevanta frågeställningar för tandvården. Med detta är vår förhoppning att kursdeltagaren når en ökad kunskap och förståelse för vilka faktorer som bidrar till en effektiv och patientsäker läkemedelsbehandling.

Utbildningen ges helt på distans med samtliga aktiviteter och föreläsningar i ZOOM

I kursen ingår:
• Uppdatering av grundläggande farmakologiska begrepp och dess relevans i kliniska situationer (farmakokinetik-farmakodynamik)
• Faktorer som bidrar till individuell variabilitet i läkemedelsrespons
• Interaktioner och interaktionsmekanismer
• Biologiska läkemedel, egenskaper och användning
• Immunsuppressiva läkemedel, egenskaper och användning
• Uppdatering smärtmekanismer och evidensbaserad behandling av smärta
• Uppdatering nya icke vitamin-K antikoagulantia (NOAK) och antitrombotiska läkemedel
• Biverkningar och biverkningsrapportering
• Söka och använda IT baserade hjälpmedel och kunskapsstöd exempelvis databaser för interaktioner, amning, graviditet. Riskprofil i JANUS info

Examination:
Kursen avslutas med hemtentamen i form av en inlämningsuppgift/patientfallsredovisning

Föreläsare:
– Docent Carl-Olav Stiller, Överläkare, specialist i klinisk farmakologi, Ordförande för expertgruppen smärta och inflammation, Stockholms läkemedelskommitté (Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet)
– Med. Dr Karolina Nowinski, Bitr. Överläkare, specialist i klinisk farmakologi, specialist i kardiologi, Ordförande för expertgruppen hjärta och kärl, Stockholms läkemedelskommitté (Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet)
– Docent Staffan Rosenborg, Överläkare, specialist i klinisk farmakologi (Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet) Med. Dr Isabella Ekheden, specialistläkare, specialist i klinisk farmakologi (Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet) Kursansvar/ föreläsare
– Docent, Lektor/ Överläkare, leg. Tandläkare Georgios Panagiotidis specialist i klinisk farmakologi (Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet)

Kursansvarig:
Karin Garming Legert

Anmälan:
Anmälan görs till karin.garming.legert@ki.se senast den 15 oktober.

Datum

nov 28 - 30 2022
Expired!

Tid

09:00 - 12:30

Kostnad

SEK6,000.00

Platser

Digitalt

Arrangör

Karolinska Institutet