ST-kurs Läkemedel

Kurs för ST tandläkare

Syfte och innehåll

Kursen kommer att beröra nedanstående kursmål i enighet med specialistspecifika delmål i HSLF-FS 2017:77

 • ha kunskap om hälsoekonomiska aspekter av läkemedelsbehandling
 • ha kunskap om hur man ska samarbeta med patienter och deras närstående för att uppnå följsamhet till läkemedelsbehandling
 • ha kunskap om hur man kan anpassa en specifik läkemedelsbehandling till en patients övriga läkemedelsbehandling, samtliga sjukdomar och tillstånd
 • ha kunskap om hur läkemedelsbehandling kan påverka orala sjukdomar och tillstånd
 • kunna bedöma hur läkemedelsbehandling av patienter påverkar prognosen för rehabiliterande insatser
 • kunna ordinera läkemedel vid diagnostisering och behandling av funktionsstörningar i käksystemet samt utvärdera resultatet av ordineringen
 • kunna ordinera läkemedel vid behandling av akut och långvarig smärta samt inflammatoriska tillstånd som har sitt ursprung i orofaciala vävnader

Innehåll:

 • Farmakokinetik
 • Hälsoekonomi
 • Compliance
 • Läkemedel vid smärta
 • Läkemedel vid sedering
 • Antiinflammatoriska läkemedel
 • Immunosuppressiva läkemedel
 • Antibiotika
 • Antikoagulantia
 • Bisfosfonater
 • Läkemedel vid hjärt-kärlsjukdom
 • Läkemedel – infektionskänsliga patienter
 • Övriga farmaka som spelar roll i tandvården
 • Opportunistiska infektioner i munhålan
 • Läkemedelsinteraktioner
 • Läkemedelsbiverkningar

Föreläsare:

Emma Ekenstråle, övertandläkare inom OFM

Victoria Risedal ST-läkare inom klinisk farmakologi

Avgift:

9000 kr ex moms Kursavgiften inkluderar för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Avbokningar senare än 2 veckor innan kursstart debiteras fullt ut.

Upplägg:

4 dagar var av 2 dagar på plats och 2 dagar digitalt.

Villkor för genomförande:

Närvarande på kursen och svara på utvärderingsenkät.

Omfattning:

4 heldagar

Nivå:

Grund

Målgrupp:

Primär
ST-tandläkare

Anmälan:

Anmälan görs via länken Utbildning: Läkemedel (vgregion.se)

Så här gör du din anmälan: Har du inget VGR id behöver du skapa ett konto för att logga in till anmälan.
Alla hamnar på väntelistan innan din ansökan godkänns. Anmälningar bekräftas en gång i veckan.

Vid frågor, eller särskilda önskemål är du välkommen att kontakta Ciresica Boström ciresica.bostrom@vgregion.se

Datum

apr 11 - 19 2024
Expired!

Tid

08:00 - 18:00

Kostnad

SEK9,000.00

Länk till anmälan

Information och anmälan

Platser

Göteborg

Arrangör

Västra Götalandsregionen
Information och anmälan