Oralpatologiska sjukdomar och tillstånd

Föreläsare:
Gita Gale; specialist inom orofacial medicin, odont dr
Jenny Öhman; specialist inom oral patologi, odont dr
Behnosh Öhrnell Malekzadeh; specialist inom käkkirurgi, odont dr

Kursmål enligt kompetenskrav för delmål Oralpatologiska sjukdomar och tillstånd/slemhinneförändringar enligt HSLF-FS 2017:77:

Den specialistkompetenta tandläkaren ska;

  1. uppvisa kunskap om etiologi till samt patogenes och histopatologi vid orala slemhinneförändringar
  2. uppvisa kunskap om symtom på och diagnostisering av orala slemhinneförändringar
  3. uppvisa kunskap om etiologi till samt patogenes och histopatologi vid förändringar i hårdvävnader i munnen och angränsande områden/mjukvävnad
  4. uppvisa kunskap om symtom på och diagnostisering av förändringar i hårdvävnader i munnen och angränsande områden
  5. uppvisa kunskap om etiologi till samt patogenes och histopatologi vid förändringar i spottkörtlarna
  6. uppvisa kunskap om symtom på och diagnostisering av förändringar i spottkörtlarna
  7. uppvisa kunskap om odontologiskt omhändertagande av patienter med förändringar och sjukdomar i orala slemhinnor eller hårdvävnader i munnen och angränsande områden, inkl spottkörtlar
  8. uppvisa kunskap om hur prognostisera patienter med orala slemhinneförändringar

Plats:
13:e och 14:e dec IRL i Göteborg (information om exakt lokal kommer närmare kursstart) och 15:e och 16:e dec digitalt.

Tid och datum:
13-16:e december 2022

Kursavgift:
8 000 kr (exkl. moms)

Anmälan:
Det finns 25 kursplatser och anmälan är bindande

Anmälan görs via länken https://larportalen.vgregion.se/login/index.php

Så här gör du din anmälan: Har du inget VGR id behöver du skapa ett konto för att logga in till anmälan.
När du loggat in i lärportalen söker du på kursens namn i utbudskatalogen, klickar på kursen och sedan på ”gå till tillfälle”. Till höger anmäler du dig nu till väntelistan. Alla hamnar på väntelistan innan din ansökan godkänns.

Vid frågor, eller särskilda önskemål är du välkommen att kontakta Ciresica Boström ciresica.bostrom@vgregion.se

Datum

dec 13 - 16 2022
Expired!

Tid

08:00 - 17:00

Kostnad

SEK8,000.00

Platser

Göteborg

Arrangör

Västra Götalandsregionen