Ortognat kirurgi för ST i ortodonti och ortodontister

Målgrupp

ST-tandläkare i ortodonti, specialister i ortodonti.

Innehåll

Indikationer. Behandlingsplanering vid ortognatkirurgisk behandling. Pre- och postoperativ ortodonti. Maxillära och mandibulära osteotomier. SARME. Osteodistraktion. Käkledsproteser. Käkledsdiagnostik inför ortognatkirurgi. Datoriserad behandlingsplanering. Ortognatic surgery first. 3D-planering. (Kursen hålls på svenska.)

Mål

Att kunna behandlingsplanera patienter med stora käkställningsfel.

Kursansvariga

Gudrun Stålhand och Elin Dahl, sektionen för käkortopedi,

Käkkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Kurssekreterare

Evelina Andersson Käkkliniken, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping.

Mailadress: evelina.ha.andersson@regionostergotland.se

Anmälan

Anmälan öppnar 1 maj 2025 och görs till kurssekreterare evelina.ha.andersson@regionostergotland.se

Kursen kommer i  framtiden att hållas vartannat år och vänder sig därför i första hand till ST som hunnit avsluta sitt första utbildningsår.

Välkommen till Linköping!

Datum

okt 14 - 16 2025

Tid

08:00 - 16:00

Länk till anmälan

Anmälan, OBS! öppnar 1 maj 2025

Platser

Linköping
Specialiteter

Arrangör

Region Östergötland
Anmälan, OBS! öppnar 1 maj 2025