Pediatrikkurs för ST-tandläkare

Specialisttandläkare möter i sitt dagliga arbete barn och ungdomar med olika kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar. Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna i första hand fått ökade kunskaper om olika pediatriska tillstånd samt fått ökade socialpediatriska aspekter kring det sjuka barnet.
Kursen riktar sig till alla specialiteter som arbetar med barn.

Kursens innehåll

1. Samhällspediatrik
2. Barnets hjärna
3. Epilepsi och Cerebral Pares
4. Immunologi
5. Maligna sjukdomar
6. Astma och allergi
7. Ätstörningar
8. Obesitas
9. Hudsjukdomar
10. Koagulationssj ukdomar
11. Gastrointestinala sjukdomar/Leversjukdomar/Nutritionsstörningar
12. Njursjukdomar
13. Tillväxt och endokrina störningar/Diabetes
14. Neuropsykiatriska frågeställningar
15. Hjärtsjukdomar
16. Reumatis ka sjukdomar
17. Barn och smärta

Kursexamination

1. Fullständig närvaro på kursen
2. Fallpresentation – hemarbete

Anmälan

Anmälan görs till Georgios Tsilingaridis på georgios.tsilingaridis@ki.se
Sista anmälningsdag är den 20 juni 2024
I samband med anmälan tacksam om ni anger adress och referens för att faktura ska kunna skickas ut.

Kontaktperson

Georgios Tsilingaridis på georgios.tsilingaridis@ki.se

Datum

okt 21 - 25 2024

Tid

09:00 - 16:30

Kostnad

SEK14,000.00

Länk till anmälan

Anmälan

Platser

Stockholm

Arrangör

Karolinska Institutet
Anmälan