Psykiatri och bemötande inom tandvården

Kursens syfte

Kursen avser att ge kunskaper och praktiska färdigheter gällande bemötande, samtalsmetodik samt psykiatrisk problematik inom tandvården.

Kursens innehåll

 • Kunskap samt praktiska färdigheter gällande bemötande och samtalsmetodik inom tandvården
 • Kunskap och färdigheter utifrån socialstyrelses riktlinjer för tandvården och kvalificerat rådgivande samtal
 • Baskunskaper och färdigheter i MI (Motiverande samtal) inom tandvården
 • Kunskaper om hur man skapar motivation till beteendeförändringar
 • Färdighet i att skapa och följa upp hemuppgifter med patienter
 • Kunskap om inlärning av samt behandling av tandvårdsrädsla
 • Kunskap om utveckling av och orsak till psykiatrisk problematik
 • Kunskap om psykiatrisk diagnostik och hur denna påverkar tandvården med inriktning på:
  * Neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, Autism och IF)
  * Ångestsyndrom
  * BDD gällande patienters förväntan på en behandling
  * Ätstörningar
  * Affektiva syndrom (Depression)
 • Kunskap om hur psykiatrisk problematik kan skilja sig i olika populationer (exempelvis barn och ungdomar eller äldre patienter)
 • Kunskap om barns normala utveckling i relation till motivation och kooperation för behandling
 • Suicidrisk och bedömning inom psykiatrin

Kursgivare

Robert Schibbye, psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet
Kursen ges på engelska

Plats

Karolinska Institutet, Alfred Nobels Allé 8, Huddinge

Anmälan

Anmälan görs till Helena Brodin a.helena.brodin@ki.se

Sista anmälningsdag är den 12 februari 2024.

Kontaktperson

Marie Pegelow marie.pegelow@ki.se

Datum

mar 12 - 13 2024
Expired!

Tid

08:30 - 17:00

Kostnad

SEK3,000.00

Länk till anmälan

Anmäl dig här

Platser

Karolinska Institutet, Huddinge
Specialiteter
Anmäl dig här