Psykiatri och bemötande inom tandvården

Kursdatum:

5-6 oktober 2020, Start 9:00 och avslut 17:30

Kurslokal

Van Behring, Ana Futura, plan 9, Alfred Nobels Allé 8, Karolinska Institutet, Stockholm

Kursens syfte

Kursen avser att ge kunskaper och praktiska färdigheter gällande bemötande, samtalsmetodik samt psykiatrisk problematik inom tandvården.

Kursens innehåll
  • Kunskap samt praktiska färdigheter gällande bemötande och samtalsmetodik inom tandvården
  • Baskunskaper och färdigheter i MI (Motiverande samtal) inom tandvården
  • Kunskaper om hur man skapar motivation till beteendeförändringar
  • Färdighet i att skapa och följa upp hemuppgifter med patienter
  • Kunskap om inlärning av samt behandling av tandvårdsrädsla
  • Kunskap om utveckling av och orsak till psykiatrisk problematik
  • Kunskap om psykiatrisk diagnostik och hur denna påverkar tandvården med särskild inriktning på:

– Neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, Autism och IF)
– Ångestsyndrom
– BDD gällande patienters förväntan på en behandling
– Ätstörningar
– Affektiva syndrom (Depression)

  • Kunskap om hur psykiatrisk problematik kan skilja sig i olika populationer (exempelvis barn och ungdomar eller äldre patienter)
  • Kunskap om barns normala utveckling i relation till motivation och kooperation för behandling
  • Suicidrisk och bedömning inom psykiatrin
Kursgivare

Robert Schibbye, psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet

Kursansvarig

Marie Pegelow, marie.pegelow@ki.se

Kursanmälan

Anmälan skickas till ulrica.fransson@ki.se

Datum

okt 05 - 06 2020
Expired!

Tid

09:00 - 17:30

Kostnad

2000 kronor

Platser

Stockholm

Arrangör

Avdelningen för Ortodonti

Other Organizers

Karolinska Institutet