Samhällsodontologi, mångfald och jämlikhet, SÖ 2,6

Datum:

20/9 2023 kl. 9-16 ZOOM

18/10 2023 kl. 13-17 ZOOM

22/11 2023 kl. 13-17 ZOOM

20/12 2023 kl. 13-17 ZOOM

24/1 2024 examination kl. 9-16 ZOOM

Kursansvarig

Svensk Samhällsodontologisk förening (SSOF)

Kursavgift

6000 kronor exkl. moms. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna insikt och förståelse för att insatser som organiseras via samhället påverkar förutsättningar för befolkningen såväl på individ- som gruppnivå att uppnå god oral hälsa och få tillgång till tandvård på lika villkor. Deltagarna förväntas också inhämta kunskap om vilka dessa insatser kan vara och hur de kan planeras, administreras och utvärderas.

Kursbeskrivning

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat och kursen är fullsatt. Det är tyvärr för sent att göra en efteranmälan då det krävs förberedelser inför kursstart. Du är välkommen att söka igen till kommande tillfälle. Du finner preliminär tidsplan och mer information här: https://sttandlakare.se/kurser/specialitetsovergripande/

Kontaktperson

Kursen anordnas via Centrala studierektorsgruppen, CSRG
Har du frågor om kurser eller om din anmälan, vänligen kontakta utbildningssamordnare Angelica nedan:

Angelica Furevi
Utbildningssamordnare
angelica.furevi@rjl.se

Datum

sep 20 2023 - jan 24 2024
Expired!

Tid

09:00 - 16:00

Kostnad

SEK6,000.00

Länk till anmälan

Anmälan till väntelistan

Platser

Digitalt

Arrangör

CSRG
Anmälan till väntelistan