Särskilda behov, barn och geriatrik, SÖ 7,8,9

Datum

17 oktober: Särskilda behov (SÖ7)

18 oktober: Barn (SÖ8)

19 oktober: Geriatrik (SÖ9)

Kursort

Jönköping

Kursansvarig

Kursansvarig är Johanna Norderyd, Kompetenscenter, Odontologiska Institutionen i Jönköping. SÖ7 och SÖ9 planeras och genomförs i samarbete med Mun-H-Center (SÖ7), Gunnar Henning, Centrum för äldretandvård (SÖ9), Göteborg.

Kursmål

SÖ8 barn

  • Barns typiska utveckling
  • Förhållanden under vilka barn kan fara illa, risk- och skyddsfaktorer i samband med att barn far illa samt tecken på att barn far illa.

SÖ7 särskilda behov

  • Identifiering av patienter med behov av särskilt omhändertagande samt vidtagande av adekvata åtgärder.
  • Nätverkssamarbete kring patienter med behov av särskilt omhändertagande.

SÖ9 Geriatrik

  • Anpassning av det odontologiska omhändertagandet av äldre patienter med utgångspunkt i deras särskilda förutsättningar och behov.

Kursavgift

1 dag 3000 kr

2 dagar 4500 kr

3 dagar 6000 kr

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat och kursen är fullsatt. Det går bra att anmäla sig till reservlistan. Detta gör du genom att kontakta utbildningssamordnare Angelica Furevi angelica.furevi@rjl.se

Vid antagning prioriteras de ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen. ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare och allmäntandläkare.

Datum

okt 17 - 19 2022
Expired!

Tid

08:30 - 17:30

Länk till anmälan

Anmälan

Platser

Jönköping

Arrangör

CSRG
Anmälan