ST-kurs i psykiatri och psykologi

Anmälan är stängd. Kursen är fulltecknad.

Kursens innehåll:

Människors psykiska hälsa avspeglas också i tandstatus. För dig som tandläkare ökar möjligheterna till ett gott behandlingsresultat, om du vet mer om kopplingen mellan olika psykiska sjukdomar och det som kan ses på en tandläkarmottagning.

Under kursen varvas fallbeskrivningar med föreläsningar. Stor vikt läggs på att innehållet ska vara användbart för dig i det praktiska arbetet. Efter kursen kommer du veta mer om psykossjukdomar, depression, bipolaritet, ångestsyndrom, ätstörningar, ADHD mm och hur dessa tillstånd kan avspegla sig både i tandstatus, beteende och kommunikation. Fallbeskrivningar från deltagarna kommer spela en viktig roll.

Vi är tre kliniskt arbetande erfarna specialister i psykiatri som håller kursen och ser fram emot att se dig.

Efter genomgången kurs ska ST tandläkaren (delmål i ”Psykologi och Psykiatri” i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2017:77):

  • uppvisa kunskap om psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar
  • uppvisa kunskap om hur psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar och tillstånd kan interagera med odontologiska behandlingar
  • uppvisa kunskap om smärta och jobbiga känslor/ångest och hur detta kan påverka behandlingssituationen samt belysa strategier att hantera detta.
  • uppvisa kunskap om hur samhälleliga kroppsideal kan påverka patienters självbild
  • uppvisa kunskap om vilka faktorer som styr motivation, beteendeförändring och kooperation hos patienter och deras närstående vid odontologiskt omhändertagande

Studieformer:
Föreläsningar, patientfall, självstudier.

Examinationsmoment:
Avslutande examination.

Kursintyg och kursutvärdering:
Kursintyg utges efter genomgången kurs och godkända examinationsmoment.
Kursen avslutas med en kursutvärdering.

Plats: Folktandvården Lund C, Vävaregatan 23, plan 1, Kunskapsarenan, Lund.

Tid och datum: 4-6 oktober 2023, preliminärt kl. 09:00-16:00

Föreläsare: Herman Holm, överläkare, psykiater. Hedvig Krona, överläkare, specialist i psykiatri och rättspsykiatri, med. dr. Annie Lerman, överläkare, specialist i psykiatri

Kursansvariga: Björn Gjelvold, Josefine Gay Nord

Kursavgift: 9000kr. Kursavgiften inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Anmälan: Anmälan är stängd. Kursen är fulltecknad.

Vid frågor eller särskilda önskemål är du välkommen att kontakta Josefine Gay Nord, josefine.gay@folktandvardenskane.se.

Datum

okt 04 - 06 2023
Expired!

Tid

09:00 - 16:00

Kostnad

SEK9,000.00

Platser

Lund

Arrangör

Folktandvården Skåne