Tandvårdens etik, SÖ 5

Datum/tid

23-24 april 2024

Plats

GTS Konferens & Festvåning
Erik Dahlbergsgatan 9
Göteborg

Innehåll

  • Introduktion i etik
  • Den etiska verktygslådan
  • Ett etiskt dilemma i tandvården –  “the asymptomativ periapical lesion”
  • Rättvisa och andra etiska aspekter på tandvården
  • Deltagarnas egna erfarenheter av etiska dilemman i tandvården
  • Falldiskussioner

Omfattning

2 dagar med föreläsningar samt litteraturstudier och inlämning av egen fallbeskrivning

Kursgivare

Professor Gert Helgesson, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska Institutet, Stockholm.
Docent Thomas Kvist, Avdelningen för endodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Kursavgift

6 000 kr exkl. moms
I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.
Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Anmälan

Sista anmälningsdag dag har passerat och vi tar inte längre emot några anmälningar. Du hänvisas istället till kurstillfället den 5-6 december 2024.
Prioriteringsordning vid antagning:
1. ST-tandläkare med kortast tid kvar till planerad examination.
2. CT-tandläkare och allmäntandläkare.
ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare oavsett examinationsdag.
Du som har en kombinationstjänst ska i din anmälan ange din planerade examination som om du läste på helfart.

Kontaktperson

Kursen anordnas genom Centrala studierektorsgruppen, CSRG.
Har du frågor om kursen eller om din anmälan, vänligen kontakta utbildningssamordnare:
Utbildningssamordnare
utbildning.folktandvarden@rjl.se

Datum

apr 23 - 24 2024
Expired!

Tid

09:00 - 16:00

Kostnad

SEK6,000.00

Länk till anmälan

Anmälan till väntelisan

Platser

Göteborg

Arrangör

CSRG
Anmälan till väntelisan