2025 VT Tandvårdens etik, SÖ 5

Datum/tid

6-7 mars 2025 kl. 09.00-16.00 samtliga dagar.

Plats

Karolinska Institutet, Huddinge.  Alfred Nobels Allé 8, plan 4 (entréplan) Lokal: 4N, Takterrassen.
Deltagare som åker med kollektivtrafiken tar pendeltåget till station: Flemingsbeg, uppgång mot Södertörns Högskola/Karolinska

Kursavgift

6000 kronor exkl. moms. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Antal platser

25 st.

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna kännedom om etikens grunder och att tillhandahålla verktyg för etisk reflektion över problem i tandvården.

Innehåll

  • Introduktion i etik
  • Den etiska verktygslådan
  • Ett etiskt dilemma i tandvården –  “the asymptomativ periapical lesion”
  • Rättvisa och andra etiska aspekter på tandvården
  • Deltagarnas egna erfarenheter av etiska dilemman i tandvården
  • Falldiskussioner

Kursgivare

Professor Gert Helgesson, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska Institutet, Stockholm.
Docent Thomas Kvist, Avdelningen för endodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Omfattning

2 dagar med undervisning, litteraturstudier och inlämning av egen fallbeskrivning.

Anmälan

Sista anmälningsdag är 7 oktober. Du anmäler dig genom att klicka på knappen ”Anmälan”  till höger. Ange din planerade examination (år och månad) i din anmälan.
Prioriteringsordning vid antagning:
1. ST-tandläkare med kortast tid kvar till planerad examination.
2. CT-tandläkare och allmäntandläkare.
ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare oavsett examinationsdag.
Du som har en kombinationstjänst ska i din anmälan ange din planerade examination som om du läste på helfart.

Kontaktperson

Kursen anordnas via Centrala studierektorsgruppen, CSRG
Utbildningssamordnare
utbildning.folktandvarden@rjl.se

Datum

mar 06 - 07 2025

Tid

09:00 - 16:00

Kostnad

SEK6,000.00

Länk till anmälan

Anmälan

Platser

Stockholm

Arrangör

CSRG
Anmälan