Tandvårdens etik, SÖ 5

Datum/tid

22-23 februari 2024

Plats

Digitalt via ZOOM

Kursavgift

6000 kronor exkl. moms. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna kännedom om etikens grunder och att tillhandahålla verktyg för etisk reflektion över problem i tandvården.

Innehåll

  • Introduktion i etik
  • Den etiska verktygslådan
  • Ett etiskt dilemma i tandvården –  “the asymptomativ periapical lesion”
  • Rättvisa och andra etiska aspekter på tandvården
  • Deltagarnas egna erfarenheter av etiska dilemman i tandvården
  • Falldiskussioner

Kursgivare

Professor Gert Helgesson, Centrum för hälso- och sjukvårdsetik, Karolinska Institutet, Stockholm.
Docent Thomas Kvist, Avdelningen för endodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

Omfattning

2 dagar med undervisning, litteraturstudier och inlämning av egen fallbeskrivning.

Anmälan

Kursen är fullsatt men det går bra att anmäla dig till väntelistan. Kontakta utbildningssamordnare för att anmäla ditt intresse, se kontaktuppgifter nedan. Ange planerad examination (år och månad).
Vid antagning prioriteras de ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen. ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare, oavsett examinationsdag, och allmäntandläkare/meriteringstandläkare.
Du som har en kombinationstjänst ska i din anmälan ange planerad examination som om du gick utbildningen på helfart.

Kontaktperson

Kursen anordnas via Centrala studierektorsgruppen, CSRG
Har du frågor om kurser eller om din anmälan, vänligen kontakta utbildningssamordnare:
Utbildningssamordnare
utbildning.folktandvarden@rjl.se

Datum

feb 22 2024
Expired!

Tid

09:00 - 16:00

Kostnad

SEK6,000.00

Länk till anmälan

Anmälan till väntelistan

Platser

Digitalt

Arrangör

CSRG
Anmälan till väntelistan