Vetenskap, SÖ4

Datum och kursort

4 mars 2024 kl. 9-16 Malmö

5 mars 2024 kl. 9-16 Malmö

6 mars 2024 kl. 9-16 Malmö

7 mars 2024 kl. 9-16 Malmö

samt examination

10 april kl. 9-16 ZOOM

Obligatorisk närvaro vid samtliga kursdagar.

Lokal

Sankt Gertrud Konferens
Östergatan 7 B
211 25 Malmö

Kursansvarig

Magnus Hakeberg, professor

Ulla Wide, professor

Kursmål

Kursens syfte är att deltagarna skall förvärva kunskaper om ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt samt utveckla förmågan att söka litteratur och kritiskt granska vetenskapliga arbeten inom olika ämnesområden. Specifikt diskuteras studiedesign, datainsamling, databearbetning, tolkning av resultat. Kvantitativ och kvalitativ forskningsmetodik belyses, specifikt med exempel från odontologi. Presentation av olika typer av datamaterial samt vetenskaplig dokumentation ingår i kursen.

Kursinnehåll

– Forskningsprocessen, typ av studie

– Informations- och litteratursökning

– Kvantitativa studier

  • Datainsamling, mätmetoder
  • Deskriptiv statistik, statistisk ”power”, inferens och estimering
  • Parametriska och icke parametriska test, korrelation och regression
  • Effektmodifiering och confounding
  • Klinisk forskning
  • Epidemiologi

– Kvalitativa metoder

  • Datainsamling
  • Intervjuteknik
  • Analys och tolkning

– Att skriva en artikel, referee

– Forsknings- och patientetik

– Forskningsfinansiering

– Att skriva ansökan

Kursform

Föreläsningar, övningsuppgifter, hemtentamen, litteraturstudier. Obligatorisk närvaro vid samtliga tillfällen.

Kursavgift

8 000kr exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Anmälan

Sista anmälningsdag 15 oktober 2023.

Notera att denna anmälan inte automatiskt ger en plats på kursen. Kontrollera att du får ett bekräftelsemejl på att din anmälan har gått igenom, annars tar du kontakt med utbildningssamordnare, se kontaktuppgifter nedan.

Besked om antagning kommer strax efter att sista anmälningsdag passerat. Du får besked oavsett om du får en plats till kursen eller om du hamnar på väntelistan.

Prioriteringsordning vid antagning:
1. ST-tandläkare med kortast tid kvar till planerad examination.
2 CT-tandläkare och allmäntandläkare.

ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare oavsett examinationsdag.

Kontaktperson

Kursen anordnas genom Centrala studierektorsgruppen, CSRG.

Har du frågor om kursen eller om din anmälan, vänligen kontakta utbildningssamordnare:

Angelica Furevi
Utbildningssamordnare
utbildning.folktandvarden@rjl.se

Datum

mar 04 2024 - apr 10 2024

Tid

09:00 - 16:00

Länk till anmälan

Anmäl dig här

Platser

Malmö

Arrangör

CSRG
Anmäl dig här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *