2025 VT Vetenskap, SÖ4

Datum och kursort

31 mars 2025 kl. 9-16 Stockholm
1 april 2025 kl. 9-16 Stockholm
2 april 2025 kl. 9-16 Stockholm
3 april 2025 kl. 9-16 Stockholm
samt examination
14 maj 2025 kl. 9-16 ZOOM

Lokal och adress

Lokal: Svenska mässan Gothia Tower Konferens
Adress: Mässans Gata/Korsvägen
412 94 Göteborg

Kursgivare

Magnus Hakeberg, professor
Ulla Wide, professor

Omfattning

4 heldagar med undervisning, litteraturstudier och inlämning av hemtentamen samt en heldag med examination.

Kursmål

Kursens syfte är att deltagarna skall förvärva kunskaper om ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt samt utveckla förmågan att söka litteratur och kritiskt granska vetenskapliga arbeten inom olika ämnesområden.

Kursinnehåll

– Forskningsprocessen, typ av studie
– Informations- och litteratursökning
– Kvantitativ metodik
– Kvalitativ metodik
– Systematiska litteraturöversikter
– Evidensbaserad vård
– Forskningsetik
– Forskningsfinansiering
– Att skriva ansökan

Kursform

Föreläsningar, övningsuppgifter, hemtentamen, litteraturstudier. Obligatorisk närvaro vid samtliga tillfällen.

Examinationsform

Hemtentamen med en skriftlig rapport och muntlig presentation.

Kursavgift

8 000kr exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.
Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vd uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Anmälan

Sista anmälningsdag är 7 oktober. Du anmäler dig genom att klicka på knappen ”Anmälan”  till höger. Ange din planerade examination (år och månad) i din anmälan.
Prioriteringsordning vid antagning:
1. ST-tandläkare med kortast tid kvar till planerad examination.
2. CT-tandläkare och allmäntandläkare.
ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare oavsett examinationsdag.
Du som har en kombinationstjänst ska i din anmälan ange din planerade examination som om du läste på helfart.

Kontaktperson

Kursen anordnas genom Centrala studierektorsgruppen, CSRG.
Fanny Assarsson, utbildningssamordnare
fanny.assarsson@rjl.se
072-209 20 88

Datum

mar 31 2025 - maj 14 2025

Tid

09:00 - 16:00

Kostnad

SEK8,000.00

Länk till anmälan

Anmäl dig här

Platser

Göteborg

Arrangör

CSRG
Anmäl dig här