Vetenskap, SÖ4

Datum och kursort

2 maj 2023 kl. 9-16 Stockholm

3 maj 2023 kl. 9-16 Stockholm

4 maj 2023 kl. 9-16 Stockholm

5 maj 2023 kl. 9-16 Stockholm

samt examination

7 juni 2023 kl. 9-16 ZOOM

Lokal och adress

Lokal: 4X, plan 4 (samma plan som restaurangen)

Adress: Alfred Nobels Allé 8, 141 52 Huddinge

Kursgivare

Magnus Hakeberg, professor

Ulla Wide, professor

Omfattning

4 heldagar med undervisning, litteraturstudier och inlämning av hemtentamen samt en heldag med examination.

Kursmål

Kursens syfte är att deltagarna skall förvärva kunskaper om ett vetenskapligt förhållnings- och arbetssätt samt utveckla förmågan att söka litteratur och kritiskt granska vetenskapliga arbeten inom olika ämnesområden.

Kursinnehåll

– Forskningsprocessen, typ av studie

– Informations- och litteratursökning

– Kvantitativ metodik

– Kvalitativ metodik

– Systematiska litteraturöversikter

– Evidensbaserad vård

– Forskningsetik

– Forskningsfinansiering

– Att skriva ansökan

Kursform

Föreläsningar, övningsuppgifter, hemtentamen, litteraturstudier. Obligatorisk närvaro vid samtliga tillfällen.

Examinationsform

Hemtentamen med en skriftlig rapport och muntlig presentation.

Kursavgift

8 000kr exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vd uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Anmälan

Sista anmälningsdag har passerat. Det finns lediga platser kvar och du är välkommen att skicka in en efteranmälan. Du kommer till anmälan via ”anmäl dig här” knappen till höger. 

Vid antagning prioriteras de ST-tandläkare med kortast tid till planerad examen. ST-tandläkare prioriteras alltid före CT-tandläkare och allmäntandläkare.

Efter att du har anmält dig kommer du inom kort få ett separat mejl från utbildningssamordnare med information.

Kontaktperson

Kursen anordnas genom Centrala studierektorsgruppen, CSRG.

Angelica Furevi, utbildningssamordnare
angelica.furevi@rjl.se
072-204 16 93

Datum

maj 02 2023 - jun 07 2023
Expired!

Tid

09:00 - 16:00

Kostnad

SEK8,000.00

Länk till anmälan

Anmäl dig här

Platser

Stockholm

Arrangör

CSRG
Anmäl dig här