Specialitetsspecifika kurser

Våra specialitetsspecifika kurser är skräddarsydda för att tillgodose dina unika behov inom specifika specialiteter. Oavsett om det gäller parodontologi, käkkirurgi eller estetisk tandvård, så erbjuder vi kurser av högsta kvalitet som levereras av experter inom respektive område.

Vilka kurser publiceras här?

Kurser och seminarier publiceras kontinuerligt på respektive specialitets kurssida. De specialitetsspecifika kurserna anordnas genom regionala eller nationella samarbeten, av enskilda regioner eller via ämnesföreningarna. Kurser och seminarier anordnade av privata företag publiceras inte. Kursarrangören ansvarar för anmälningsförfarande, kursarrangemang och kursinnehåll. Frågor gällande specialitetsspecifika kurser hänvisas till respektive kurs angivna kontaktperson.

Vill du publicera kurser?

Om du är representant för en ämnesförening eller Region som anordnar kurser och seminarier för ST-tandläkare kan du publicera information om er kurs här. För att publicera en kurs kontakta angelica.furevi@rjl.se