Ledarskapsutbildning för ST-tandläkare

Kursen riktar sig till ST-tandläkare under utbildningKursbeskrivning

Ledarskapsutbildningen ska bidra till ett väl fungerande ledarskap/medarbetarskap och ett coachande förhållningssätt.

Kursens består av två obligatoriska schemalagda dagar med föreläsningar, reflektioner, övningar samt praktiskt arbete och en digital föreläsning.

Teorier och träning kring

  • ledarskap/medarbetarskap
  • coachande förhållningssätt
  • ansvar och förhållningssätt
  • olika slags samtal inklusive feedback
  • olikheter och styrkor
  • att sätta en gemensam plattform 


Kursmaterial i form av föreläsningsmaterial, kompendier och föreskrifter kommer att distribueras under kursens schemalagda dagar.

Kursledare:
Margareta Norring, Medskap

Kursansvarig:
Annika Gustafsson

Kursadministratör:
Janica Kaalikoski

Kursavgift:
6 000kr

Omgångar och anmälan
För mer information om respektive omgång samt anmälan, klicka på den blå knappen ”information och anmälan” till höger. Logga in med ditt Bank-ID.

Vid frågor om utbildningen kontakta Annika Gustafsson 070-3124032
Frågor om anmälan i Ping Pong kontakta utbildningsadministration

Datum

sep 15 2022 - nov 30 2022

Tid

08:30 - 17:00

Kostnad

SEK6,000.00

Länk till anmälan

Information och anmälan

Platser

City konferens, Klostergatan 23
Örebro

Arrangör

FTV Region Örebro län
Information och anmälan