Specialitetsövergripande kurser​

Skapa en stark grund för din specialistutbildning inom tandvård genom våra specialitetsövergripande kurser. Planerade av Centrala Studierektorsgruppen (CSRG) på uppdrag av Nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialisttjänstgöring (NSATS) som ger dig till värdefull och aktuell kunskap. 

Om SÖ-kurserna

1 juni 2018 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (HSLF-FS 2017:77) i kraft. De nya föreskrifterna är uppdelade i specialitetsövergripande (SÖ) och specialitetsspecifika delmål. Samtliga ST-tandläkare ska under sin utbildningstid ha inhämtat kunskap som täcker samtliga delmål. Centrala Studierektorsgruppen (CSRG), som arbetar på uppdrag av Nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialisttjänstgöring (NSATS), har bland annat ansvar för planering av nationella kurser som avser utgöra en del av måluppfyllelsen för respektive SÖ-delmål. Syftet med denna kursverksamhet är att möjliggöra kostnadseffektiv utbildning av hög kvalitet.

SÖ-kurserna planeras efter efterfrågan och tidsplanen kan därav komma att ändras. Målet är att samtliga ST-tandläkare ska få möjlighet att gå samtliga SÖ-kurser under sin ST-utbildning. Vid antagning prioriteras de med kortast tid till planerad examen.

Anmälan för vårens kurser publiceras i början av juni och anmälan för höstens kurser publiceras i början av december.

Observera att ortnamnen i tidsplanen avser kursort och ej arrangör.

Uppdaterad 2023-10-27

Kommande kurser

Inget evenemang hittades!